Festiwal Puszczy Białowieskiej sobota 27 sierpnia 2016 Amfiteatr Stary Dwór nad zalewem Siemianówka

Zapraszam do współtworzenia Festiwalu w okolicach Puszczy Białowieskiej: sobota 27 sierpnia 2016, godz. 18 Amfiteatr Stary Dwór nad zalewem Siemianówka, na zakończenie wakacji. Wystąpią: Blue Mahoe, Spejs Braders (Space Brothers Dub), ROOTS VIBRACJA SOUND SYSTEM (Podlasie), Kamil Gorzki aka Binx z Lonely Tree Sound System. Chcesz zorganizować warsztaty, wystawę, prelekcję, stoisko, pokaz, wystąpić? Zapraszam! Napisz na e-mail FZBIALYSTOK@GMAIL.COM o swojej propozycji, pomyśle, co chciałbyś zrobić, w czym pomóc.

ROOTS VIBRACJA SOUND SYSTEM (Podlasie) – najstarsza i jedyna taka regularna reggae impreza w Polsce północno wschodniej, skupiająca podlaskie reggae środowisko od 1989 roku. Gra roots/dub music - od wczesnych ska/rocksteady/reggae z Jamajki po najnowsze produkcje heavy bass music/folk/etno/jungle/hiphop z całego świata. W 2012 roku zbudowali pierwszy na wschodzie polski prawdziwy reggae sound system - czyli zestaw głośników do odtwarzania muzyki pełnej basu – i od tamtego czasu - konsekwentnie go rozbudowując, popularyzują pierwotne rytmy gdziekolwiek jest taka możliwość. Ich występy są połączeniem solidnej imprezy tanecznej i słowiańskich medytacji w stylu dub. Grają swoje produkcje z towarzyszeniem wokalistów i żywych instrumentów. https://www.facebook.com/rootsvibracja 

Szukamy sponsorów, wiedzy, doradztwa przy kampanii promocyjnej i organizacji np. letniego festiwalu który ma wspomóc rozwój turystyki i regionu. Początkowo zakładamy jednodniową imprezę (poszukujemy sponsorów od 500 zł), docelowo dwumiesięczną (lipiec i sierpień).

Ostatni naturalny las Europy - Puszcza Białowieska nie powinna być wycinana, lecz tworzyć nowe miejsca pracy w turystyce i większe dochody niż przetwórstwo drewna. Niestety, Puszczę Białowieska odwiedza około 200 tysięcy turystów rocznie, 10 razy mniej niż np. Zakopane czy obóz koncentracyjny w Oświęcimiu.
Stąd pomysł na kampanię i działania promocyjne jak np. Festiwal Puszczy Białowieskiej.

Zajmuje się tematem Puszczy Białowieskiej od 1996 r, od czasów kongresu Federacji Zielonych w Białowieży, w którym np. uczestniczył także Piotr Gliński, obecny Wicepremier i Minister Kultury.

Od lat proponuję rozwój regionu Puszczy Białowieskiej zamiast rozgrywania na zasadzie konfliktów pomiędzy Parkiem Narodowym, Lasami Państwowymi, mieszkańcami jako spójną wizję rozwoju społecznego w celu poprawy jakości życia mieszkańców i poziomu rozwoju cywilizacyjnego w oparciu o właściwe wykorzystanie zasobów i zalet tego obszaru.

Konkretne propozycje to np. ponowne uruchomienie zamkniętej linii kolejowej Hajnówka - Białowieża w celu promocji turystyki i zwiększenia z niej przychodów. Białowieża za czasów PRL była pełna turystów i wycieczek autokarowych, dziś świeci pustkami. Winna temu jest nieatrakcyjna oferta turystyczna i problemy z komunikacją pomimo bliskiego położenia z Warszawą. Konieczne jest więc np. bezpośrednie połączenie kolejowe Warszawa - Białowieża istotne szczególnie dla turystów zagranicznych dla których dojazd musi być szybki, wygodny, prosty, nieskomplikowany, łatwy do ustalenia w np. wyszukiwarkach internetowych połączeń. Kwestią do dyskusji pozostaje projekt lotniska regionalnego w okolicach Puszczy Białowieskiej koło Michalowa (rezerwa gruntowa Skarby Państwa) umożliwiająca zaistnienie okolic Białowieży w ofertach największych światowych biur podróży opierających się na lotach czarterowych. 

Zwiększenie ilości turystów nawet 5 - krotne w połączeniu z równomiernych rozłożeniem ich na większy obszar sięgający nawet sztucznego zalewu Siemianówka spowoduje właściwy rozwój w celu poprawy jakości życia mieszkańców i poziomu rozwoju tego obszaru  cywilizacyjnego w oparciu o właściwe wykorzystanie zasobów i zalet tego regionu.
Wszystkie te działania mogą być sfinansowane z programów służących rozwojowi obszaru Puszczy Białowieskiej.

Projektem który rozpocząłby współpracę we wspólnym kierunku m.in. Parku Narodowego, Lasów Państwowych, mieszkańców, organizacji ekologicznych może być organizacja docelowo cyklicznej imprezy promującej rozwój regionalny i szkoleniowej dla uczestników projektu, podczas której zostaną podjęte inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego: np. reaktywacja zamkniętych połączeń kolejowych, nowe miejsca pracy w turystyce, rolnictwie, aktywizacja lokalnych społeczności i osób na rzecz pracy w swoim otoczeniu - okolicy - demokracja obywatelska

Przygotowanie "Festiwalu" w okolicach Puszczy Białowieskiej np. przy zalewie Dojlidy w Białymstoku lub Zalewie Siemianówka - docelowo 2 miesięcznej wakacyjnej plenerowej imprezy o zasięgu ogólnopolskim promującej twórczość regionalną i młodych ludzi jako promocji alternatywy dla młodych osób zagrożonych patologiami, brakiem szansy na samodzielność, twórczość i rozwijających ich pasje i zainteresowania w wolnym czasie w kierunku muzyki, sztuki, teatru, ekologii, zdrowego stylu życia.

Festiwal poprzedzony intensywną akcją promocyjną w TV, Radiu, prasie, internecie zakłada organizację obozu wraz z "otwartą sceną" i stworzenie warunków do w wersji maksymalnej 60 dni prezentacji twórczości młodych ludzi z całej Polski - obozu - pola namiotowego i kampingowego z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym, "otwartej sceny" pozwalającej na występy muzyczne, warsztatów, wystaw, prelekcji, spotkań, szkoleń, projekcji filmów itp. działań stanowiących okazję do prezentacji i wymiany doświadczeń wielu chętnych osób z całej Polski, dla których będzie to okazja do prezentacji swoich osiągnięć i dorobku, pasji, osiągnięć i zainteresowań - aktywny udział uczestników którzy niejako tworzą wydarzenie, a nie tylko konsumują występy rozrywkowe jest podstawową cechą wyróżniającą i innowacyjną dla festiwalu

W skład organizatorów festiwalu wchodziłyby osoby i twórcy z regionu Podlasia jak i całej Polski, oraz uczestnicy projektu

Utworzone zostaną strony internetowe związane z festiwalem, promujące muzykę, transmitujące fragmenty wydarzeń, zawierające relacje itp.

(zdjęcie: www.siemianowka.pl)

Przykładowy Program Dzienny Festiwalu wyglądałby w sposób następujący:

Godz. 12.00 - 22.00 prezentacje zespołów muzycznych na "otwartej scenie". Występ byłby nagrywany w postaci audio video transmitowany umieszczany na stronie internetowej "Festiwalu" co zwiększa zasięg imprezy, ilość odbiorców i uczestników. Część muzyczna wzorowana byłaby na festiwalu przeglądzie młodej sceny Zgrzyty 

Ponadto odbywałyby się

Wycieczki turystyczno przyrodniczne z przewodnikiem 1 grupa dziennie
Pokazy warsztaty filmów amatorskich
Warsztaty zajęcia teatralne np. www.klinikalalek.art.pl
Warsztaty zajęcia kabaretowe np. www.widelec.art.pl 
Warsztaty zajęcia plastyczne, malarskie, rzeźbiarskie np. www.natura-i-sztuka.republika.pl
Warsztaty zajęcia fotograficzne np. www.kazimierz-jankowski.republika.pl
Inne warsztaty np. gotowania zdrowej żywności, np. www.slawni-wegetarianie.republika.pl
Warsztaty renowacji lokalnych linii kolejowych np. odtworzenie zamkniętej 20 kilometrowej linii kolejowej Hajnówka - Białowieża i zabytków, zajęcia archeologiczne np. www.kolejowepodlasie.pl
Część sportowo - rekreacyjna z wykorzystaniem lasów, i zalewu wodnego Siemianówka - wypożyczalnia rowerów, sprzętu wodnego i pływającego, regaty żubra, nauka pływania, loty balonem, kursy spadochroniarskie, szybowcowe np. www.balony.org.pl
Wydawnictwa projektu 
Artykuły prasowe, audycje radiowe, TV na temat projektu(zdjęcie: www.siemianowka.pl)

Projekt ma na celu aktywizację adresatów (grup młodzieży w tym defaworyzowanej, niepełnosprawnych, bezrobotnych, kobiet, uchodźców itp.) w działaniach na rzecz rozwoju regionu uznawanego za najatrakcyjniejszy pod względem ekologicznym, turystycznym i produkcji zdrowej żywności w Polsce (4 parki narodowe: lasów, bagien, rzeki i jezior: w tym Białowieski Park Narodowy, pojezierze augustowskie i mazurskie) wykorzystanie mechanizmów obywatelskich poprzez przykładowe projekty: "Festiwal", cykl szkoleń, działania promocyjne, informacyjne, artystyczne, akcje na rzecz lokalnej społeczności, włączenie ich w udział w tworzeniu, urealnieniu rządowych, samorządowych projektów rozwoju regionalnego. Zakłada utworzenie na dworcu PKP/PKS w Białymstoku (lub okolicy) ośrodka promocji, informacji turystycznej, regionalnej, centrum i miejsca szkoleń dla adresatów projektu (z dziedziny turystyki, ekologii, rolnictwa ekologicznego, działań obywatelskich, wykorzystania internetu, lokalnej kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywizacji zawodowej grup wykluczonych społecznie, pomocy i wzmocnieniu pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych)
Realizacja działań projektu umożliwi wdrożenie pozarządowego programu zrównoważonego rozwoju regionu wykorzystując możliwości i potencjał regionu , angażując i aktywizując do tego adresatów projektu (grupy defaworyzowane, młodzież zagrożona patologiami, subkulturami, bezrobotne, mniejszości, uchodźców, niepełnosprawnych), co poprawi także ich sytuację i jakość życia.(zdjęcie: www.siemianowka.pl)

Podlasie to przykład regionu z niewykorzystanym potencjałem turystyczno-przyrodniczym i sprzecznymi działaniami samorządu, lekceważącymi zasoby regionu i sytuację społeczną

Puszcza Białowieska, i inne miejsca przyrodnicze największe atrakcje turystyczne Polski w skali Europy i Świata będące szansa rozwoju są pomijane w programach rozwoju regionalnego, gospodarczego, likwidacji bezrobocia, wzbudzają nieuzasadnione konflikty jak np.:

- postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za złamanie dyrektyw Natura 2000 przy planowaniu obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy na skutek zlekceważenia przez władze opinii i wcześniejszych zastrzeżeń organizacji pozarządowych, protestów i uwag lokalnych społeczności, brak demokratycznych konsultacji i wykorzystania mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego

- opóźnienia w poszerzeniu Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, pogłębiające kryzys gospodarczy tego regionu, hamujące rozwój turystyki na obszar gmin, które skorzystałyby na poszerzeniu Parku, większej liczbie turystów

- Brak dostępu organizacji pozarządowych do mediów, i informacji wśród społeczności lokalnej o propozycjach i przykładach działań, projektów i inicjatyw obywatelskich (turystyka, rolnictwo ekologiczne, "Zielone technologie", odnawialna energia) które można by podjąć i zrealizować, by zmniejszyć bezrobocie, wykorzystać walory i potencjał w celu rozwoju regionu - powoduje, że zamiast powstawania nowych miejsc pracy w turystyce, rolnictwie młodzież, bezrobotni zamiast wykorzystać szansę rozwojowe i potencjał regionu emigrują


(zdjęcie: www.siemianowka.pl)


STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU zostało założone w 1996 r. Jest grupą osób, których celem działania jest promocja rozwiązań społecznych i ekologicznych nie mieszczących się w tradycyjnie rozumianych kategoriach nauki, polityki, czy ekonomii. Wymaga to łączenia różnych dziedzin wiedzy i ludzi o różnych zainteresowaniach. Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z: ekologią i ochroną środowiska, ekorozwojem, drogami rowerowymi i ekologicznym transportem, ochroną przyrody, edukacją, zdrowiem, gospodarką, wegetarianizmem, społeczeństwem obywatelskim, nauką, cywilizacją, wdrożeniami, postępem, innowacjami i doradztwem.

Stowarzyszenie organizuje akcje edukacyjne, happeningi, spotkania, prelekcje, wystawy, koncerty, jak również przygotowuje opinie, wnioski, propozycje które przekazuje do odpowiednich urzędów, sądów i instytucji, jak również współpracuje z mediami. Bieżące informacje znajdują się na stronach internetowych www.zieloni.republika.pl www.zieloni.bo.pl www.bstok.fora.pl oraz rozsyłane są do zainteresowanych e - mailem.

Prowadzi również "ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH” (tel. kom. PLAY 791 242 245, tel. stacjonarny 85 66 11 434) który udziela informacji, zajmuje się interwencjami, kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz pomocą dla zgłaszających się osób.

Prowadzi działalność edukacyjno - informacyjną za pomocą internetu, wypowiedzi na forach dyskusyjnych i własnych stron internetowych, które odwiedziło ok. 100 tys. osób.
www.zieloni.bo.pl - strony internetowe na temat ekologii, społeczeństwa, cywilizacji Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku. 
www.zieloni.republika.pl -Białystok, Podlasie-lokalne informacje; eko -działalność, problemy, rozwiązania
www.abc-ekologii.bo.pl - krótki i zwięzły przewodnik po ekologii, ochronie środowiska i przyrody Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku.
www.vege.bo.pl - wegetarianizm - wszystko o diecie bezmięsnej - zdrowszej i ekologicznej - sławni wegetarianie od Jezusa do Einsteina, naukowcy, artyści, twórcy, gwiazdy muzyki, filmu. 
www.referendum-bialystok.bo.pl www.zasciankowosc.bo.pl www.zascianek.bo.pl - propozycja referendum w Białymstoku - mieszkańcy Białegostoku mają szansę powiedzieć, w jakim mieście i regionie chcieliby żyć i mieszkać - ZMIENIĆ BIAŁYSTOK I PODLASIE ! DOŚĆ ZAŚCIANKOWOŚCI ! 
www.bialostocki-deptak.bo.pl - o białostockim deptaku, historia, plany, koncepcje, projekty, wydarzenia, promocje. 
www.natura-i-sztuka.bo.pl - zdjęcia przyrody, regionu, kultury z warsztatów, plenerów artystycznych młodzieży. 
www.kazimierz-jankowski.bo.pl - galeria fotografii Kazimierza Jankowskiego - Podlasie, region Białegostoku, Suwalszczyzny, to jeden z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski i Europy. 
www.ekoludki.bo.pl - Koło Ekologiczne "Ekoludki" działające przy Przedszkolu Samorządowym nr 68 w Białymstoku. 
www.antykoncepcja-zwierzat.bo.pl - antykoncepcja zwierząt, przeciwdziałanie bezdomności.
www.1109.bo.pl - atak "terrorystyczny" na WTC był mistyfikacją i pretekstem do wojny o ropę. 
www.wojna-o-rope.bo.pl - wojna o drożejącą ropę, kryzys energetyczny, polityczny, zmiany klimatyczne. 
www.dzien-bez-samochodu.bo.pl - proekologiczne rozwiązania w transporcie, kolej, tiry na tory, drogi rowerowe, komunikacja zbiorowa, uspokajanie ruchu, poprawa bezpieczeństwa, paliwa alternatywne, odnawialna energia. 
www.hipermarket.bo.pl www.hipermarkety.bo.pl - dlaczego Białystok (300 tys. mieszkańców) od 10 lat miał tylko 1 monopolistyczny hipermarket, a w ciągu 2 miesięcy przed wyborami władze wydały pozwolenia na budowę ... 4 innych, z rażącym naruszeniem prawa !? 
www.ekoharacze.bo.pl - prawda o ekoharaczach, czyli komu "przeszkadzają" "zieloni"
www.bstok.fora.pl - Forum Białystok Bez Cenzury. Zasada: będą usuwanie  tylko wyzwiska i wulgaryzmy (co stanowi często 80% zawartości innych forów „dyskusyjnych”) a nie niewygodne dla „moderatorów” = cenzorów wpisy i poglądy = rzetelna, kulturalna dyskusja. 

STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU w swojej działalności jako pozarządowa organizacja społeczna i obywatelska jest niezależna od rządu i samorządów, religii, światopoglądów oraz grup lobbystycznych.

OPIS DZIAŁANOŚCI Z POPRZEDNICH LAT:

Stowarzyszenie FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU od 1996 r podejmuję różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności związane z aktywnością obywatelską, ekologią.

Do największych sukcesów możemy zaliczyć m.in.:

Projekt utworzenia sieci dróg rowerowych (w tym jedna z pierwszych w Polsce droga rowerowa o charakterze komunikacyjnym a nie tylko rekreacyjnym na Al. Piłsudskiego w Białymstoku) w Białymstoku oraz deptaka - strefy pieszej (kampania m.in. zbierania ponad 500 podpisów mieszkańców ul. Lipowej i Rynek Kościuszki w Białymstoku) www.lipowa.bo.pl www.bialostocki-deptak.bo.pl - "Centrum miasta zielonych płuc Polski". wytyczenie ścieżek rowerowych w centrum Białegostoku oraz promocja strefy pieszo-rowerowej. Projekt przewiduje również zorganizowanie 4 imprez ekologicznych, lobbying oraz przygotowanie materiałów do publikacji. m.in. środki PHARE Dialog Społeczny ok. 40 000 zł 

Największa w Polsce instalacji do spalania biomasy zamiast węgla w Elektrociepłowni Białystok, dzięki czemu lokalni rolnicy będą mieli pracę, a emisje uważa się za zerowe (rośliny energetyczne rosnąc pochłaniają więcej CO2 i pyłu niż powstaje podczas ich spalania) 
Jedyna galeria handlowa z hipermarketem w północno - wschodniej Polsce nie przypominająca tylko blaszaka, ale połączona z projektem terenów zielonych, spacerowych, rekreacyjnych, stawami ze sztucznymi wyspami będącymi schronieniem dla np. ptactwa, wzdłuż rzeki Białej (od której nazwy pochodzi nazwa: Białystok - dawniej "biały" oznaczał "czysty" a "stok - potok", w ekologicznym budynku oszczędzającym światło i wodę - galeria Biała 


“Zielony telefon Federacji Zielonych w Białymstoku” porady, interwencje, informacje związane z ochroną środowiska, kontrolą przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz pomocą dla zgłaszających się osób. m.in. środki ok. 40 000 zł od firm prywatnych osób 

Strony internetowe: www.zieloni.republika.pl www.zieloni.bo.pl www.abc-ekologii.bo.pl www.slawni-wegetarianie.bo.pl www.bialostocki-deptak.bo.pl www.wojna-o-rope.bo.pl www.zascianek.bo.pl www.hipermarkety.bo.pl www.ekoharacze.bo.pl - jedne z najpopularniejszych stron internetowych w Polsce 3 MIEJSCE NA 404000 STRON O TEJ TEMATYCE), odwiedzone przez ponad 200 000 osób, w sposób prosty i przystępny promujące ekologię, ochronę środowiska m.in. środki ok. 40 000 zł od firm prywatnych osób, 1% podatku, Ministerstwa Środowiska 
“Wilcze Oczy” na wniosek stowarzyszenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku zamontowała na odcinkach dróg krajowych, na których wydarzały się wypadki z udziałem dzikich zwierząt specjalne elementy odblaskowe na przydrożnych słupkach, które w świetle reflektorów nadjeżdżających pojazdów odstraszają zwierzęta (tzw: “wilcze oczy”). Po przejechaniu samochodu zwierzęta mogą bezpiecznie przekroczyć drogę. Rozwiązanie jest bardzo skuteczne - zanotowano prawie 100% brak wypadków z dzikimi zwierzętami, tańsze i nie tworzy sztucznych barier jak np. ogrodzenia i przejścia dla zwierząt  www.zieloni.osiedle.net.pl/wilcze-oczy.htm 


Od ok. 15 lat współpracuję m.in. z Urzędem Miasta w Białymstoku, począwszy od programów związanych z drogami, rowerowymi, zielenią, utworzeniem deptaka, segregacja odpadów, promocja komunikacji zbiorowej, współpracą międzynarodową (np. z holenderskim miastem Eindhoven - miastem partnerskim Białegostoku), wnioskami dotyczącymi Akcentu ZOO, terenów zielonych, toalet publicznych, zagospodarowania rzek, zbiorników wodnych, sieci energetycznych (np. koncepcja doziemnej linii 110 kV wzdłuż rzeki Białej - ochrona krajobrazu), cieplnych, kanalizacji deszczowej (np. podczyszczanie wód opadowych z dróg przez separatory) itp. itd. Dzięki współpracy Urząd Miasta w Białymstoku ma szansę uniknąć szeregu kompromitujących błędów ujawnionych m.in. przez mnie jak np. wydanie ok. 100 decyzji środowiskowych z naruszeniem prawa (w tym np. hipermarketów, kampusu uniwersytetu), nielegalne wycinki drzew, brak segregacji odpadów, plany lokalizacji spalarni odpadów wbrew prawu na terenie miasta, budowa, remonty i modernizacje dróg bez wykonywania dróg rowerowych, brak "zielonej fali", brak proekologicznego i ekonomiczniejszego napędu gazem CNG miejskich autobusów (na wzór innych miast), kolei miejskiej i aglomeracyjnej itp., itd. 

Jesteśmy także autorami szeregu działań we współpracy z podmiotami gospodarczymi jak np. wdrożenie stosowania biomasy zamiast węgla w Elektrociepłowni Białystok, projekty lokalizacji i zagospodarowania terenów zielonych (np. sztuczne wyspy dla ptactwa) wokół Galerii Biała w Białymstoku www.atrium-biala.pl itp. itd. 

W 2009 I 2010 r zainicjowaliśmy społeczną akcję protestu przeciwko planom budowy rakotwórczej spalarni odpadów w Białymstoku zamiast ich segregacji i recyklingu wymaganego przez UE, oznaczającej 600% podwyżki i zatrucie ujęcia wody pitnej dla miasta 

Stowarzyszenie FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU od 1996 r. pomaga (do tej pory głównie bezpłatnie w miarę skromnych środków z np. 1% podatku lub dobrowolnych wpłat od prywatnych darczyńców i wolontariatu) osobom poszkodowanym przez np. bezprawne decyzje. Tematyka udzielanych porad dotyczyła np. braku wymaganego prawem powiadomienia opinii społecznej o inwestycjach szkodliwych dla środowiska (obwieszczeń, konsultacji dla np. hipermarketów, stacji paliw, masztów telefonii komórkowych, obór, chlewni, lokalizacji regionalnego lotniska, wysypiska śmieci, spalarni, dróg, wywłaszczeń, wycinki drzew, braku dostępu do informacji, nadmiernego hałasu, dzikich wysypisk śmieci) w wyniku czego np. zwracający się o pomoc do Stowarzyszenia obywatele zostali bezprawnie pozbawieni udziału w postępowaniu. Stowarzyszenie w latach 1996 – 2008 uczestniczyło w około 100 tego typu postępowaniach i sprawach pomagając poszkodowanym. Posiadamy więc wiedzę by z indywidualnych spraw i rozwiązywania konkretnych przypadków modelowych wysnuć szersze wnioski służące projektowi modelowych zmian prawa oraz zasad funkcjonowania administracji, kontroli społecznej i monitoringu przejrzystości działań administracji, brak uznaniowości, upolitycznienia oraz dostęp do informacji. 

Większość z nich związana jest z pomocą lokalnym inicjatywom społecznym w szczególności dotyczy to pomocy prawnej związanej z przeciwdziałaniem inicjatywom szkodliwym dla lokalnej społeczności, związanej z działaniami polityków, biznesu, nieznajomością prawa jak protesty przeciwko stacjom telefonii komórkowej, nieprawidłowościom w funkcjonowaniu administracji, gospodarki odpadami, hałasem, zanieczyszczeniami związanymi m.in. z projektami budowy dróg, lotniska regionalnego itp., jak również wspieraniem pozytywnych propozycji jak np. utworzenie strefy pieszej w mieście, rozwój eko turystyki, zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny regionu, inicjatywy prozdrowotne jak. np. promocja wegetarianizmu.

Posiadamy szereg projektów realizowanych i planowanych do realizacji jak np. Zielony Telefon, Festiwal Żubra (prowolnościowy festiwal wakacyjny w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej łączący alternatywne style życia sztukę, kulturę, muzykę) itp. Kluczowym zagadnieniem są sprawy związane z gospodarką odpadami, w tym wprowadzeniem obowiązkowej w krajach UE i wymaganej w Polsce segregacji i recyklingu, odnawialnej energii i promocji turystyczno - przyrodniczej wyjątkowego obszaru Północno - Wschodniej Polski, edukacji ekologicznej, zielonych miejsc pracy i rolnictwa ekologicznego.

Podlasie to przykład regionu z niewykorzystanym potencjałem turystyczno-przyrodniczym i sprzecznymi z prawem działaniami samorządu, lekceważącymi zasoby regionu i sytuację społeczną. Puszcza Białowieska, i inne miejsca przyrodnicze – największe atrakcje turystyczne Polski w skali Europy i Świata będące szansa rozwoju są pomijane w programach rozwoju regionalnego, gospodarczego, likwidacji bezrobocia, wzbudzają nieuzasadnione konflikty jak np.: - postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za złamanie dyrektyw Natura 2000 przy planowaniu obwodnicy Wasilkowa, Augustowa przez Dolinę Rospudy na skutek zlekceważenia przez władze opinii i wcześniejszych zastrzeżeń organizacji pozarządowych, protestów i uwag lokalnych społeczności, brak demokratycznych konsultacji i wykorzystania mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego - opóźnienia w poszerzeniu Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, pogłębiające kryzys gospodarczy tego regionu, hamujące rozwój turystyki na obszar gmin, które skorzystałyby na poszerzeniu Parku, większej liczbie turystów, brak dostępu organizacji pozarządowych do mediów, i informacji wśród społeczności lokalnej o propozycjach i przykładach działań, projektów i inicjatyw obywatelskich (turystyka, rolnictwo ekologiczne, „Zielone technologie”, odnawialna energia) które można by podjąć i zrealizować, by zmniejszyć bezrobocie, wykorzystać walory i potencjał w celu rozwoju regionu - powoduje, że zamiast powstawania nowych miejsc pracy w turystyce, rolnictwie młodzież, bezrobotni zamiast wykorzystać szansę rozwojowe i potencjał regionu emigrują.