3,5 godzinna relacja z www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl zrealizowany 27.08.2016 r. nad Zalewem Siemianówka, chcemy realizować corocznie z większą ilością atrakcji, docelowo przez cały okres wakacyjny. Zapraszamy do wsparcia, współtworzenia, uczestnictwa: www.FederacjaZielonych.pl tel. 791 242 245 e-mail: FZBIALYSTOK@GMAIL.COM Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok ul. Rumiankowa 14 m 4, 15-665 Białystok nr r-ku 05 1600 1462 1833 2062 7000 0001 

3,5 godzinna relacja z www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 27.08.2016 r.: koncerty Space Brothers (Spejs Braders Sound System), Blue Mahoe, FSB (Fat Brutal Sound) - reagge, roots, dub, hip hop, rap, Amfiteatr Stary Dwór nad zalewem Siemianówka, gmina Narewka https://www.youtube.com/watch?v=3yfb7_tuooU

Puszcza Białowieska jest specjalnym miejscem w historii Polski, związanym z królami od czasów Jagiełły, który objął Puszczę Białowieską ochroną, na pamiątkę którego istnieje np. Szlak Dębów Królewskich. Następnie dużą rolę w historii odebrał rosyjski car, wojny światowe, okupacja, migracje pozostawiające ślady w postaci zabytkowych budynków, miejsc pamiątkowych, wspomnień itp. Przenikanie się różnych kultur, religii jest bardzo widoczne w rejonie przygranicznym, o wyjątkowym w Europie charakterze ostatnich 50 km2 naturalnego lasu, pierwotnej puszczy w rezerwacie ścisłym i Białowieskim Parku Narodowym, który kiedyś pokrywał dużą część Europy, z unikalnymi na całym kontynencie żubrami. To idealne miejsce do zajęć edukacyjnych z młodzieżą, integracji międzypokoleniowej wzbudzające ciekawość i zainteresowanie, w okresie letnim sprzyjającym aktywnemu zwiedzaniu, wycieczkom w teren, pieszo rowerami itp. odwiedzaniu muzeów przyrodniczych, historycznych, skansenom starej zabudowy.

Planujemy koncerty, wystawy, warsztaty, wycieczki współorganizowane przez samych uczestników jako aktywne samokształtujące się wydarzenie o charakterze edukacyjno - kulturalno - społecznym.

Chcemy zrealizować Festiwal z większą ilością atrakcji na terenie np. Białowieskiego Skansenu Wsi, https://pl.wikipedia.org/wiki/Skansen_w_Białowieży http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/skansen-w-bialowiezy/ http://www.skanseny.net/skansen/bialowieza  dlatego potrzebujemy wsparcia.

Puszcza Białowieska powinna być promowana jako największa atrakcja turystyczna Polski i Europy. Okolice Puszczy Białowieskiej i Podlasie są bliżej Warszawy niż np. Zakopane, może nas odwiedzać 10 x więcej turystów, zostawiając 10 x więcej pieniędzy, dając zatrudnienie 10 x większej ilości osób, które nie musiałyby emigrować za pracą.

Cele to współpraca transgraniczna, rozwój regionu poprzez m.in. promocję turystyki, ekologię ochronę przyrody, poszerzenie Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej, tworzenie większej liczby miejsc pracy oraz zapobieganie emigracji młodzieży, lepsza jakość życia.

Zalew Siemianówka to świetne miejsce z amfiteatrem, polem kampingowym, kąpieliskiem, boiskami, do uprawiania sportów, także wodnych (kajaki, rowery wodne, żaglówki) jak i wycieczek w okolice. 

Polska i region Podlasia jest przykładem niewykorzystanego potencjału turystyki i zasobów naturalnych oraz sprzecznych z prawem działań samorządowych, zasobów regionu i sytuacji społecznej. Puszcza Białowieska i inne naturalne miejsca - największe docelowo atrakcje turystyczne Polski w całej Europie oraz programy zrównoważonego rozwoju są pomijane w działaniach władz, rozwoju gospodarki regionalnej, likwidacji bezrobocia, rozwiązania nieuzasadnionych konfliktów, takich jak opóźnienia w poszerzeniu Parku Narodowego na cały obszar Puszczy Białowieskiej, pogłębienia kryzysu gospodarczego w regionie, hamuje rozwój turystyki w gminach obszaru, które mogłyby zarabiać na rozszerzeniu parku, większej liczbie turystów.

Dla osób które wesprą pomysł wpłatą 100 zł oferujemy festiwalową koszulkę

wpłaty na konto: Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok ul. Rumiankowa 14 m 4, 15-665 Białystok nr r-ku 05 1600 1462 1833 2062 7000 0001 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz